Wapen van Vlokhoven  
 
Empty
Dienstverlening klok engel
Empty
Empty
 
Empty

Dienstverlening

Bij bedrijfsopvolgingen spelen verschillende disciplines een rol. Zo zijn er juridische, fiscale, bedrijfseconomische, bancaire, (milieu) technische en personele aspecten aan welhaast iedere bedrijfsopvolging verbonden. Iedereen weet wel uit eigen ervaring hoe risicovol het is om in de bouw met meerdere nevenaannemers te werken. Het valt te verkiezen om met één hoofdaannemer te werken die op zijn beurt voor zijn rekening en risico diverse onderaannemers inschakelt. U hebt dan één aanspreekpunt en hoeft bij een calamiteit niet te vrezen dat de één naar de ander wijst.

Zo is deze gedragslijn ook bij bedrijfsopvolging dringend aan te bevelen. Ook daar doet zich het risico voor dat er vraagstukken tussen de wal en het schip vallen en dat u bij een calamiteit achteraf van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in de integrale, multidisciplinaire begeleiding van fusies en overnames en andere vormen van samengaan of samenwerken van bedrijven.

Onze dienstverlening komt er kort en zakelijk op neer dat we echte dealmakers zijn. Dit betekent dat we samen met u de onderhandelingen met de wederpartij voeren. Dat doen we uiteraard op basis van een samen met u vastgestelde waarde. De resultaten van die onderhandelingen leggen wij voor u vast in contracten. Bovendien begeleiden wij het due diligence onderzoek dat nu eenmaal deel uitmaakt van een bedrijfsopvolgingstraject. Desgewenst gaan wij ook voor u op zoek -bij verkoop- naar de juiste koper en -bij aankoop- naar een geschikt bedrijf.